Aktualitātes

Rīgas Latviešu biedrība iesaistījusies Eiropas kultūras mantojuma organizācijā „Europa Nostra”

/12.12.2013/

Rīgas Latviešu biedrība 2012. gada 3. jūnijā kļuva par Eiropas Savienības kultūras mantojuma organizāciju tīkla „Europa Nostra” dalīborganizāciju, kad svinīgas ceremonijas laikā Lisabonā, klātesot biedrības pārstāvjiem, tika iekļauta tās sastāvā.

„Europa Nostra” ir Eiropas mēroga nevalstiska organizācija, kura darbojas kultūras mantojuma labā. Tajā pārstāvētas 250 nevalstiskā un bezpeļņas organizācijas no vairāk nekā 50 Eiropas valstīm, kurās kopumā iesaistīti vismaz 5 miljoni pilsoņu. To atbalsta arī vairāk nekā 150 iesaistīto valsts iestāžu un korporāciju, un vairāk nekā 1500 individuālu dalībnieku. Tās plašais profesionāļu un brīvprātīgo tīkls darbojas Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanā šai un nākamajām paaudzēm.

Svarīgs Rīgas Latviešu biedrības darbības mērķis, kurš noteikts arī statūtos, ir aktīvi iesaistīties Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības un kopšanas darbos. Turklāt Rīgas Latviešu biedrībai pieder gan sens un tradīcijām bagāts nemateriālais mantojums un kultūras liecības, gan unikāla, kultūrvēsturiska celtne. Nopietna vērība pievērsta Rīgas Latviešu biedrības nama – valsts nozīmes kultūras pieminekļa saglabāšanai un apsaimniekošanai. Tādēļ biedrības dalība starptautiskā kultūras mantojuma organizācijā dod vērtīgu pieredzi kultūrvēsturisko bagātību saglabāšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas jautājumos un īpatnībās, iepazīstoties ar citu organizāciju piemēriem.

2013. gada vasarā no 13. līdz 16. jūnijam Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis piedalījās „Europa Nostra” – Eiropas kultūras mantojuma 50 gadu jubilejas kongresā, kas norisinājās Grieķijā, Atēnās. Kongresa ietvaros svarīgākais notikums bija Eiropas Savienības kultūras mantojuma „Europa Nostra" balvu pasniegšanas ceremonija Atikas Heroda teātrī Atēnās. „Europa Nostra” balvu pasniegšanas ceremonijā par sasniegumiem četrās jomās tika godināti 30 uzvarētāji, kuri atlasīti no gandrīz 200 nominētiem projektiem šādās jomās: kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte, pašaizliedzīgs darbs, izglītība, apmācība un izpratnes veidošana. Rīgas Latviešu biedrība ar īpašu sajūsmu un lepnumu priecājās par balvu ieguvējiem no Latvijas – Kuldīgas Restaurācijas centru un Igaunijas – Tallinas Hidroplānu ostu.

2014. gadā jau plānota dalība „Europa Nostra” kongresā Austrijā, lai popularizētu Latvijas un Rīgas Latviešu biedrības lomu, nozīmi un kopīgi pieliktu savu artavu Eiropas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un bagātināšanā.

Informāciju sagatavoja:
Rīgas Latviešu biedrības
reklāmas un informācijas koordinatore
Zinta Gugane
Mob. tālr. 29528022
E-pasts:
zinta.gugane@rlb.lvwww.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība

« Atpakaļ
© LPCA »