Aktualitātes

LPCA biedri gūst zinības semināra nodarbībās

/01.04.2014/

Mūsdienu kultūras centrā ,,Sapņu fabrika”,trešdien, 15.janvārī , notika kārtējais LPCA seminārs, kurā tika pētīti un analizēti jauni uzņēmējdarbības koncepti, jaunas pieejas biznesa modeļa veidošanā.

Semināra referenti un tematika :
Prof. Dr.phil. Ivars Bērziņš - ,,Kultūras, uzmanības, radošā un pieredzes ekonomika” (Culture, Attention, Creative and Expierence Economy).

Olimpiskā centra «Ventspils» sporta un mārketinga daļas vadītāja Daiga Dūma - ,,Mārketinga instrumenti. Reģionālā pieredze”.

Jurģis Klotiņš ,,Mākslā pamatotas pieejas cilvēku izaugsmei biznesa organizācijās - teorija un prakse.”

Seminārā piedalījās Latvijas Pasākumu Centru Asociācijas - SIA ,,Rīgas nami”, Madonas novada pašvaldība, Starptautiskais izstāžu centrs Kīpsala, Rīgas Latviešu biedrība, Vidzemes koncertzāle,,Cēsis” un  mūsdienu kultūras centrs ,,Sapņu fabrika”, vadošie darbinieki.
« Atpakaļ
© LPCA »