Kas ir LPCA?


Kas ir pasākumu centrs?

Latvijas Pasākumu centru asociācijas skaidrojumā pasākumu centrs ir sabiedrībai pieejama vieta, kura nodrošina iespēju profesionāliem pasākumu organizatoriem un producentiem veidot kvalitatīvus kultūras, sporta, biznesa un izklaides pasākumus, attīstot pasākumu centra servisu, nodrošinot pieejamību apmeklētājiem un saglabājot misijas, mērķu un darbības stratēģijas kopīgu izpratni.
 
Šajā kontekstā pasākums ir koncerts, konference, sanāksme, muzikāls uzvedums, izstāde, balle, sporta sacensības, TV šovs un tamlīdzīgi.
 
Pasākumu centru pamatuzdevums ir veiksmīgi apsaimniekot pasākumu centru un gūt ieņēmumus no tā saimnieciskās darbības.
 
Kā var iedalīt pasākumu centrus?
Pasākumu centri ir iedalāmi atbilstoši mērķim, kādam tie piemērojami un izmantojami:
  • 1. reprezentatīvām vajadzībām
    • kongresu norises vietas (telpu piemērotība un atbilstība ANO standartiem, ES standartiem, starptautiskiem vai valsts standartiem),
    • izstāžu centri (starptautiskas, valsts, reģiona vai nozares uzņēmumiem),
  • 2. kultūras vajadzībām
    • izpildītājmākslas un mūzikas pasākumu norišu vietas (teātris, opera, mūzikli, konkursi, koncerti, kamermūzikas koncerti, popmūzikas koncerti)
  • 3. sporta vajadzībām.
Pasākumu centru asociācijas pasaulē
Pasākumu centrus apvienojošu sabiedrisku organizāciju veidošana apliecina pasākumu norises vietu industrijas attīstību un nozares mērķu un uzdevumu daudzveidošanos, kas savukārt iniciē pieredzes pārņemšanas, nodarbinātības un karjeras iespēju un sadarbības veicināšanas nepieciešamību.
 
Asociācijas pasākumu centru nozarē darbojas gandrīz katrā valstī, piemēram, Pasākumu centru asociācija Lielbritānijā (The Association of Event Venues – AEV - www.aeo.org.uk), Jaunzēlandes izklaides biznesa centru asociācija (Entertainment Venues Association www.etnz.org), Eiropas pasākumu centru asociācija Vācijā (The European Association of Event Centres www.evvc.org) un citas.

 
© LPCA »