Par mums

Latvijas Pasākumu centru asociācijas (LPCA)
mērķi un uzdevumi


Latvijas Pasākumu centru asociācijas pamatmērķis ir apvienot pasākumu norises vietas – koncertzāles, kongresu centrus, multifunkcionālas halles, kultūras namus, u.c. vietas, kur notiek pasākumi, lai veicinātu pasākumu centru attīstību un konkurētspēju Eiropā.

Asociācijas mērķi ir:
  • ar savu darbību veicināt Latvijas Pasākumu centru konkurētspēju Latvijas un ārējos tirgos;
  • pastāvīgi veikt Latvijas Pasākumu centru informācijas un statistikas apkopošanas funkciju, kļūstot par nozares informācijas centru;
  • veicināt sadarbību starp pašvaldībām, valsts iestādēm un pasākumu centriem;
  • veidot sadarbību ar Eiropas pasākumu centru asociāciju;
  • informēt sabiedrību par pasākumu centru funkcijām, uzdevumiem un pakalpojumiem, veicināt Latvijas sabiedrības izglītošanu;
  • veicināt profesionālu sadarbību ar producentu kompānijām, pasākumu organizēšanas firmām, profesionālo kongresu organizāciju kompānijām, tūrisma kompānijām, u.c.
  • nodarboties ar pasākumu centru darbinieku izglītošanu (konsultācijas, semināri, kursi, forumi, prakses vietas);
  • veidot kvalitātes novērtējuma sertifikātus pasākumu organizācijām un darbiniekiem, atbilstoši starptautiskajiem kritērijiem.

 
© LPCA »